Jysk Blues Netværk

er et frivilligt netværk af bluesforeninger i Danmark...

 

Retningsliner for medlemskab af Jysk Blues Netværk

  • Som medlem af Jysk Blues Netværk optages en forening/klub, der har som formål at fremme bluesmusikken og beslægtede genrer i Danmark.

  • Foreningen/klubben skal gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for ethvert interesseret publikum gennem relevant information til offentligheden.

  • Foreningen/klubben skal have selvstændigt CVR nummer og arbejde friholdt for egne privatøkonomiske interesser.

 

Medlemmer af Jysk Blues Netværk :

B’Sharp, Silkeborg http://www.bsharp.dk/ – CROSSROADS, Vejle http://crossroads-vejle.dk/ – Blueskartellet, Horsens http://www.blueskartellet.dk/ – Bluesnight, Randers – http://www.bluesnight.dk/ – Double Trouble, Fredericia http://www.doubletrouble.dk/ – Aarhus Bluesforening http://www.aarhusbluesforening.dk/ – Viborg Blues og Musikforening http://www.viborgblues.dk/ – Musikforeningen t-music, Randers – http://t-music.dk/

 Danish Blues Challenge 2019

BluesDanmark (Jysk Blues Netværk)

er ansvarlig for afviklingen af Danish Blues Challenge ud fra de regler, der er fastsat af European Blues Union (se link: ”EBC-regler”).

Formålet med Danish Blues Challenge er at udbrede kendskabet til, hvordan bluesmusik fortolkes, udøves og udvikles i Danmark.

Danish Blues Challenge er et årligt forløb, der arrangeres af BluesDanmark på vegne af de tilknyttede foreninger og klubber. Alle interesserede bands og solister kan ansøge om deltagelse.

DANISH BLUES CHALLENGE 2019 afvikles med følgende forløb:

15. februar 2019: Sidste frist for ansøgning

1. marts 2019: BluesDanmark foretager udvælgelse blandt de ansøgende bands.

15. juni 2019: Showcase hos Bluesnight Randers.

1. august 2019: Artist returnerer underskrevet kontrakt til BluesDanmark – inkl. den påkrævede information jf. EBC-regler, §3, stk. 2.

17.-18. april 2020: European Blues Challenge afvikles i Zaandam, Holland.

BluesDanmark kan udvælge 3-5 bands til at deltage i årets showcase. BluesDanmark vil være behjælpelig med de praktiske gøremål for det band, der bliver endeligt udpeget til European Blues Challenge.

BluesDanmark lægger ved sin bedømmelse vægt på, at de deltagende bands signalerer blå toner, at bandet sætter sit eget præg på musikken, uanset om der præsenteres originalt materiale eller covermusik, og at musikken uanset alt andet skal have blueskarakter.

Jf. EBC-regler skal der være et instrumentalt talent hos de enkelte musikere individuelt og i samspil.

Der bedømmes på den vokale formåen, og der bedømmes på bandets sceneoptræden, herunder kontakt med publikum.

BluesDanmark udpeger en uafhængig jury, der har interesse i og kendskab til blues. Denne jury udvælger ene og alene BluesDanmarks repræsentant til European Blues Challenge.

BluesDanmark gør opmærksom på, at der ikke udbetales honorar for medvirken ved showcase den 15. juni. Der kan udbetales kørselsgodtgørelse i forhold til Danish Blues Challenges muligheder herfor. Danish Blues Challenge belønner BluesDanmarks repræsentant til European Blues Challenge med et kontant beløb, ligesom samme repræsentant vil blive tildelt Møblomania Blues Award i form af en kunstgenstand og kr. 5.000, sådan at det samlede vinderbeløb helt eller delvist vil kunne dække udgifterne for deltagelse i European Blues Challenge 2020.

Sådan melder du dig til:

Ethvert band og enhver artist, der mener at kunne leve op til ovenstående kriterier, kan ansøge om deltagelse inden fristens udløb den 15. februar.

Ansøgning sker ved at indsende musikfiler og/eller videofiler i tilgængeligt format til: danishblueschallenge@outlook.com

Er der tale om ”tunge” filer, så brug gerne det gratis filoverføringssystem WeTransfer.com. Husk i mail at henvise til musik- og videofilerne. Ansøgningen skal desuden indeholde en beskrivelse af bandet med navne på medlemmer samt gerne fotomateriale.

 

BluesDanmark kan udpege deltagere, hvis det skønnes nødvendigt.

Eventuelle spørgsmål sendes til  info@bluesdanmark.dk

 

EBC-regler: http://www.europeanbluesunion.com/ebc-rules/